Knowledge

MANAGEMENT CONSULTING

Gnothi Seauton

00 Naslovna Fotka (1)

Društvo Natura 2020

Društvo Natura 2020 je nepridobitna pravna oseba, ki članom in zainteresiranim poslovnim partnerjem ponuja storitve strokovnega svetovanja in izobraževanja s področja ekonomije etike kreposti, sodobne politične ekonomije, zasebne gospodarske diplomacije, trajnosti in družbene odgovornosti, upravljanja časa, voditeljstva, podjetništva in managementa.

S posodobljenim avtorskim naukom o modrosti Gnothi seauton (2023) in motivacijskim priročnikom Postal bom predsednik države (2023) prenašamo v vašo organizacijo najsodobnejša upravljavska znanja za potrebe usodnih, trdovratnih, specifičnih in dragih poslovnih izbir ter reševanje izzivov kompleksnih sistemov.

Svetovalne storitve se nanašajo na izjemne inovativne rešitve za prenos v prakso rezoniranja (iskanja smisla), kjer imajo visoko dodano ekspertno vrednost in privlačnost. Naloga svetovalcev je, da svetujejo po najboljših močeh, medtem ko je dolžnost konzultantov/mentorjev rešitev dragega, dolgotrajnega, specifičnega problema, zaradi katerega lahko poniknemo na trgu. Konzultant je član tima/vodstva, ki je pripravljeno na osebne in poslovne spremembe. Njegov mandat traja pet let.

Ekonomsko in tehnično pomoč/asistenco gradimo na inovativnem poslovnem modelu dinamičnega vodenja kompleksnih in enostavnih dialektičnih sistemov, s katerim ponujamo našim partnerjem (pokroviteljem, donatorjem, podpornikom, vlagateljem) širok nabor celostnih storitev/asistenc, ki jim omogočajo varno in kakovostno obravnavo lansiranja inovacij na trg sodobne politične ekonomije.

Naš razvoj ekonomije etike kreposti je drzen in vzdržen, saj smo prepričani, da bomo v prihodnje s posodobljenim naukom o modrosti Gnothi seauton še uspešnejši v segmentu ‘management consultinga’.

V zadnjih nekaj letih opažamo vedno večje zavedanje ljudi o pomenu skrbi za poznavanje sebe (Gnothi seauton – kdo, kaj smo), saj želijo celostno zadovoljevati potrebe po Maslowu.

9a

Zanimanje

Največje zanimanje vlada za celostno preobrazbo osebnostne blagovne znamke, ki je temelj korporativne integritete. Pametni pregled rezoniranja (iskanja smisla) potrebuje intervencijo VSTOP NA TRG dela, kapitala in financ, ki ji prilagodimo strategijo inoviranja vrednosti imaginacije (sposobnosti domišljanja, sanjarjenja) oziroma inovacije.

Fokus je na pobiranju smetane, saj prvi med enakimi doseže rekord panoge, če ima kakovostno podporo, ki krije stroške vstopa na trg ekonomije etike kreposti in vključuje 24/7 asistenco za prenos nauka o modrosti Gnothi seauton.

Ne glede na vrsto sprememb, ki se bodo zgodile na trgu nepopolne konkurence, se bomo prilagodili in obstali, saj se naš portfelj z naslova dobrodelnosti konsistentno povečuje. Zaupa nam vse več B2B partnerjev, saj enostavno verjamejo v zadnji člen inovacijske verige VSTOP NA TRG, tj. dolgoročno povezovanje/sodelovanje, plemenitost/solidarnost.

2 Koraki
8
1 24 (1) (1)

Razvoj butičnega turizma NATURA 2020 spodbujamo vseslovensko, s kongresnimi prireditvami, ki jih ob pomoči ekonomskega in tehničnega ‘management consultinga’ lansiramo v domačem, otrokom prijaznem Unicefovem mestu Rušah kot tudi pri partnerjih.

Nauk Gnothi seauton je uporaben na vsaki celini in v vsaki panogi, ker izboljšujemo kakovost lastnika, vladarja, premoženja, zdravja in življenja. Nismo namreč usmerjeni zgolj k reševanju podobe vladarja, vodstva oziroma managementa.

Nikjer ceneje, nikjer hitreje do konkurenčnega praga VSTOPA NA TRG ekonomije etike kreposti.

Scroll to Top