I love Natura 2020

DIGITALNA PREOBRAZBA

Gremo Natura 2020

3 (2)

Natura 2020 je globalna lokalna pobuda za razsvetljenje, svetovljanstvo in terensko izobraževanje, ki didaktično razvija, implementira in promovira uporabo vsebin nauka o modrosti Gnothi seauton v izobraževalnih programih na področju znanosti o vedenjski ekonomiji etike kreposti. Njen cilj je pridobivanje znanja, razvoj imaginacije in voditeljskih veščin ter povečevanja interesa mladih za nadaljnje izobraževanje in delo na tem področju plemenitosti, voditeljstva in ‘knowledge managementa’.

Natura 2020 podpira predvsem neformalno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževalno skupnost. Pričenjamo s postopnim širjenjem v različne oblike turistične integralne ponudbe in vključevanjem predšolskih otrok in družin.

Natura 2020 uporablja privlačnost tem, povezanih z osebnostnim razvojem, življenjskim slogom, transformacijo, da bi podprla razvoj voditeljskega znanja in veščin pri mladih, ozaveščanje o številnih možnosti ter koristnih rešitvah zdravilstva in preživetja ob 400 milijonov let starem pragozdnem čudežu.

Natura 2020 je projekt/program sodelovanja med lokalnimi in nacionalnimi partnerji. Izbira nosilnega partnerja je fleksibilna; lahko je Natura 2020 ali projektni partner.

Ciljni skupini sta:

  • Učiteljska skupnost (vključno s študenti) kot naključni akter, nosilec sprememb ter učinkovit dejavnik multipliciranja, širjenja nauka/znanja/mreže in spretnosti/imaginacije.
  • Učenci in dijaki do 19. leta starosti ob vključevanju predšolskih otrok in družin.

Nepridobitne kongresne prireditve Ars pharmaceutica Minařik Natura 2020 naslavljajo avtentična, lokalno usmerjena in zelena doživetja za spodbujanje razvoja butičnega turizma. 

386253281 10231540647563091 3847464945172614947 N
2 (5)

Prizadevamo si za celostno obravnavo 400 milijonov let starega gorskega hudournika Lobnice, šumečega bisera Pohorja. 

Namen vseslovenske kampanje/dejavnosti je promocija naravne, kulturne in tehniške dote v več kot 400 milijonov let starem trajnostnem ekosistemu Pohorja-Drave-Kozjaka.

Cilj je oblikovati butične zelene XR storitve Natura 2020 Premium ter se vzajemno/skladno približati ljudem/vlagateljem/sofinancerjem.

Kongresne dejavnosti naravne inteligence Natura 2020 Premium naslavljajo samovodena doživetja naravne, kulturne in tehniške dote trajnostnega ekosistema Pohorje-Drava-Kozjak. V sklop umetne inteligence pa spadajo vodena interaktivna doživetja Gremo Natura 2020, ki ob podpori XR (VR, AR in MR) tehnologije predstavljajo izobraževalne športne atrakcije, naravne lepote in nesnovno dediščino vodnega kroga Črno jezero–Črno morje. Njegova glavna značilnost je 400 milijonov let stara gorska rečica Lobnica na Pohorju z najvišjim slovenskim pragozdnim slapom na nekarbonatnih tleh, ob kateri so se rodili znameniti pohorski možje – farmacevt prof. Franc Minařik, pesnik Janko Glazer in steklar Benedikt Vivat.

Kongresna dejavnost – forum/konferenca/festival/kongres – je priložnost, da v krožnem gospodarstvu, ki je globoko povezano s temeljnim poslanstvom in vrednotami dobrodelnosti, opravimo zrelostni izpit iz plemenitosti. V organizaciji lokalnih legend Turističnega društva Natura 2020 se bo zvrstila bogata paleta pripovedovalskih, eksperimentalnih in poljudnoznanstvenih dogodkov, razstav in interdisciplinarnih pogovorov o življenju ob 400 milijonov let starem pragozdnem slapu nekoč in danes.

Tehnološki razvoj in inovacije nenehno razkrajajo zeleno razkošje Pohorja, generirajo trajnostne ideje, modele, veščine in razmerja, ki hitro pristanejo na stranskem tiru. Umetni inteligenci bi morali dodeliti dostojno mesto, da bomo lahko celostno upravljali zdrave odnose s porajajočimi generacijami, ki bodo te zapostavljene kraje popeljali v novo dobo in s tem pritegnili tudi mlajše nomade k delu, življenju in oddihu ob kamnu, vodi in lesu. Razstave razmišljajo o naravi ustvarjanja, dela in življenja danes, ko umetna inteligenca pronica v vse pore življenja.

386593607 10231540660323410 3590898992696499535 N
386597922 10231540504439513 357909028861029058 N

S spletno rešitvijo GREMO Natura 2020 želimo skozi priporočilni kviz ponuditi spoznanja o skrivnostih igrivega učenja, da boste v XR tehnologiji videli in občutili resničnost obiska pragozda. Tako boste spoznali, kako se bo v prihodnosti človekovo bivanje prepletalo z naravo, saj boste to videli na vsakem koraku zahtevne pragozdne poti, varovane z jeklenico, primerne za osupljivi preizkus ‘team buildinga’. Naravna in umetna inteligenca se dopolnjujeta, zato bomo posebno pozornost namenili razvoju MINAŘIKOVEGA MUZEJA ODEUM NATURA 2020, ki bo temeljil na XR tehnologiji kot učnem pripomočku za vseslovensko šolsko skupnost.

Vrh kongresnih dejavnosti GREMO NATURA 2020 – ARS PHARMACEUTICA MINAŘIK bo 9. junija 2027, ko praznujemo 140-letnico rojstva prof. Franca Minařika. Priprave so se začele že pet let prej.

Vabimo vas k programu partnerstva. Postanite zgled pokrovitelja, donatorja, podpornika. Zbrati želimo kritično maso darovanih sredstev za demistifikacijo XR tehnologije v turizmu.

Scroll to Top