Ljubezen na prvi pogled

Nft Zlati 1 1.png

Ljubezen na prvi pogled, npr. do denarja ali partnerja, je pomembna, ni pa vse, sploh če stavimo na modrost (slava, hvala, čast).

Aforizem Gnothi seauton, izpisan na vhodu v Apolonov tempelj v preročišču v Delfih v stari Grčiji, nagovarja/prebuja/postavlja posameznikovo imaginacijo (sposobnost domišljanja, sanjarjenja), da skuša ob pravem času na pravem mestu najti odgovor na bistveno vprašanje poznavanja sebe samega (kdo, kaj smo). Bodi sebi prvi angel varuh, pomagaj si sam, saj boš na koncu zadovoljen sam. To je tudi edino pravično.

Na temeljno vprašanje Vesolja o predstavi sebe samega kot svetovnega jezika je slovenščina odgovorila v šestih sklonih. Vsa znanost o upravljanju uma je v tišini/modrosti. Odgovore o poznavanju samega sebe ustvarimo v tišini/modrosti, s tišino/modrostjo. Poklopiti se morajo bioritem/jaz in tišina/modrost/frekvenca, da je resonanca na pravi valovni dolžini, da bo energija ob pravem času na pravem mestu. To je laično vsa organizacijska umetnost upravljanja časa/jaza, ki ima svojo ceno kot vsaka raziskovalna misija/potovanje. Biološka ura je v tebi, čas je zunanje ogledalo ekonomije etike kreposti, ki osebnost vedno sooči z usodnejšim vplivom. Čista vest, miren spanec. Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vse ljubezen na prvi pogled. Potrebno je delo na poklicni izbiri/ljubezni, da se povzdignemo v zenit točno ob pravem času. Dosledno izpopolnjeni v voditeljskih vrlinah/krepostih. To je esenca bivanja/manifestiranja/kockanja.

Cilj raziskave/predstave poznavanja samega sebe je odkriti oder voditeljskih kompetenc, da se v samostojnem nastopu predstavi, kar je za vas pripravilo vesolje. Odgovori o samem sebi niso lahki, saj dostop do njih zahteva refleksni proces opolnomočenja/modrovanja/trpljenja, ki se v popolnosti izvede/doživi/preobrazi. To pa traja in traja, dokler traja. Odvisno od temperamenta, ker je človek tempirana časovna biološka ura. Lokalne legende spoštujemo ne zgolj zato, ker so srčno dobri, ampak tudi zato, ker so plemeniti ljudi redki.

Za pametni pregled trajnostne preobrazbe zadošča obisk 400 milijonov let stare gorske rečice Lobnice, ki teče skozi pragozd. Premium različica prebujanja voditeljskih kompetenc naredi bistveno razliko. Omogoči vam ustrezno delovanje, poskrbi za vaše popolno funkcioniranje.

Vsak bioritem/značaj prinese modrost/imaginacijo/prebujenost/opolnomočenost/osebnost. Ceno organizacijskega učenja/učinkovitosti/trpljenja je treba plačati v lastnem imenu. In za svoj račun. Gre za aktivno in pasivno učenje/čuječnost/poznavanje samega sebe (kdo, kaj smo). Aktivno je na uvid, pasivno je na priklic. Pasivno sledimo nalogam, ki izpolnjujejo vloge poslanstva/ljubezni. Prebudimo torej živost/imaginacijo.

Nft Srebrni.png
Nft Bronasti 1.png

Najučinkovitejši vodje uporabljajo zmagovalno kombinacijo doktrine in nauka – vsega po malem –, da so ob svojem času (načelo sue tempore) na pravem mestu (načelo sectio aurea). Takšno prilagodljivost je težko udejanjiti, vendar se izplača pri učinkovitosti (načelo studium generale). Tovrstnega ravnanja se je mogoče naučiti. Ne v šolskih klopeh, ampak v naravi.

Eden od načinov uporabe čustvene inteligence je rezoniranje (iskanje smisla). Evolucijska uporaba imaginacije (sposobnosti domišljanja, sanjarjenja) močno vpliva na učinkovitost domišljanja, ker spodbuja/krepi sanjarjenje.

Voditelj, tj. učenec rezoniranja, je prvi med enakimi, ki pobere organizacijsko smetano. Ker je potrdil prvo mesto, je postal voditelj. Izvirnost, pris(o)tnost tekmovalnega/zdravega duha osupne, šokira konkurenco. Akcija-reakcija. Ponudba-povpraševanje. Voditelji določijo bioritem, predvsem pa vplivajo na tempo odštevanja/čakanja.

Vizijo/predstavo, ki jo bo zaigral in odigral v areni trga visoko plačilno sposobnih odjemalcev, ima vsak voditelj v sebi. Trenerski vodja trenira zdrav duh v zdravem telesu, da je dvignjen v najvišjo prestavo/resonanco. Za trening mora prestopiti prag pridruženega vodje. Iz cone udobja mora izstopiti kot demokratični voditelj. Kot vodja za določanje tempa postane prisilni voditelj, ki z mehkim zgledom vzbudi pozornost. Kapital se seli tja, kjer je interes jasno, glasno in očitno izpostavljen. Vse je ena sama ljubezen/modrost/zbranost.

Gre za osnove nauka o modrosti in doktrine pametnega osebnostnega razvoja, ki vključujejo:

 • Razumevanje samega sebe in razvoj osebnosti skozi osebnostno blagovno znamko lastne imaginacije, da lahko učinkovito prepoznamo, upravljamo in izražamo svoja čustva, obenem pa ne prestopimo meje dobrega okusa.
 • Razvijanje socialne kompetence prvega med enakimi, tj. pametne doktrine specializacije, ki sledi kulturnem šoku, preobrazbi splošnih/voditeljskih kompetenc. Voditelji so zapriseženi samoti, tišini. Predani so ljubezni, zvesti modrosti.

Starogrški modreci so tovrstni ‘know-how’ dali na skupni imenovalec aforizma Gnothi seauton (poznavanje samega sebe – kdo, kaj smo), ki v temelju uskladi osebnostno in korporativno blagovno znamko.

Starogrški aforizem Gnothi seauton je posvečen modrosti poznavanja samega sebe – kdo, kaj smo. To spoznamo skozi igro trpljenja/rezoniranja (iskanja smisla). Opolnomočiti je treba bolečino, strah, ki nas ohromi oziroma zamrzne. Smrt nas zamrzne. Rojstvo odmrzne zamrznjeno energijo/poslanstvo/kocko/informacijo.

Človek je informacija, jaz zelo težko sestavimo, ker tega ne zmore nihče namesto nas. Kockanje, tj. razstavljanje/razčlenjevanje na prafaktorje in sestavljanje v celoto, je duševni proces zorenja voditeljskega kapitala. Na aktivni strani so sporočila/znanja za javnosti, ki jih oddajamo z učenjem na priklic. Na drugi, pasivni strani medalje/etike pa so kreposti, ki jih prejemniki naše izvorne informacijske rente sporočajo o nas. Ravnotežje pomeni vedenjsko usklajenost.

Nft Turkizni.png
Nft Zeleni 1.png

Kocka je simbol modrosti/odločanja, ki je lahko intuitivne ali sistemske narave. Razumevanje doktrine inovativnega kockanja/odločanja se prične s prakso pakiranja/domišljanja. Do edinstvenih rešitev pridemo sistemsko ali intuitivno.

Predmet pakiranja/rezoniranja/gospodarjenja/upravljanja so naloge, ki smo jih prinesli s seboj: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Vseeno je, za katero nalogo smo rojeni, kaj nam je dano. Ni pa vseeno, v kakšno embalažo/frekvenco vstavimo našo vrednost/vibracijo/poslanstvo.

Testiranja/kockanja/igranja/treninga/prebujanja voditeljskih kompetenc ne bo nihče opravil namesto nas. Ne glede na nalogo, ki je predmet pakiranja/življenja, se je treba obnašati racionalno. Težave so na vsaki stopnji razumevanja/poznavanja/obvladovanja samega sebe, kar povzroča slabo voljo, ki sproža slabo razpoloženje, ki širi slab glas in ustvarja negativno podobo.

Na ravni desetletnega otroka vsi razumemo, da ima škatla šest strani. Tak je naš pristop. Trg absorbira, sprejme nevsakdanjo vsebino, če je zapakirana v kompletu kot celota. Pripravite se torej na padce in vzpone, saj vas želi konkurenca zmleti. Želi vas zlomiti v točki loma. V ničelni točki preloma nas konkurenca testira, ali prenesemo nizkofrekvenčne stresorje/udarce zdrave konkurenčnosti.

Desetletja se ukvarjam s kockanjem, le da notranjega glasu nisem znal obrazložiti v organizacijskem pomenu učenja na priklic. Glede odhoda v tujino sem v mladosti sprejel težko odločitev, ker sem sledil notranjemu klicu učenja na priklic. Učenje na uvid se sestavlja/pili sistemsko, z velikim časovnim zamikom/horizontom.

Razumevanje organizacijskega nauka o modrosti Gnothi seauton pričnemo z začaranim krogom ‘vrednote-kultura-etika-norma’, v katerem smo se znašli/ujeli. To je posledica tržne pozicije (vodja, tekmeci, sledilci, nišarji). Vsaka raven inovativnega razmišljanja se odrazi v svojstvenem cenovnem razredu. Vodja počiva na lovoriki filmske zvezde, cenovnega udobja.

Tržno pozicioniranje osebnostne blagovne znamke poteka skozi faze rojstva, inkubacije, iluminacije in samopotrditve lastne cene neprecenljive vrednosti. V očeh dobro poučenega odjemalca namreč povpraševanje po edinstvenih talentih/plemenitostih presega ponudbo.

Rezoniranje je način življenja. Skozi igro imaginacije spodbujamo/kombiniramo jin (moškost, ognjevitost) in jang (ženskost, potrpežljivost). Ponižnost (otroškost) je rezultat treninga/poznavanja samega sebe, ker moramo aktivirati/razviti nežnost in spontanost.

Rezonirajoče/služeče življenje služi namenu, saj na trgu preizkusimo lastno podobo z dodano vrednostjo dostojanstva/imaginacije/modrosti/resonance/večnosti. Resonanca/neskončnost se spreminja, vibrira na lastni ceni/frekvenci/časti. (Bio)resonanca je naravna inteligenca bioritma.

Nft Pink.png
Nft Modri 1.png

Z vidika dialektične teorije sistemov so bistveni glavni pogledi na kockanje, torej opazovanje in razumevanje bistvenih podrobnosti vedenjskega sistema, ki so spregledane. Vsak vidik/pogled osvetli isto zgodbo/kocko.

Nauk je osredotočen na pristnost/prebujenost/zbranost. Pristnega ambasadorja dobre volje ni težko odkriti. Težko ga je ohraniti, saj je treba paziti, da se izognemo kratkemu stiku, ki nastane v trenutku, ko eden od polov ni pristen. Le prebujeni/pristni/iskreni ljudje zmagajo v življenju/poslanstvu. Plačajo namreč ceno uveljavitve/pristnosti/izvirnosti. Pravi čas dojamejo, kdo s(m)o pravi ambasadorji. Učijo se od vzornikov, ki že stopajo po poti, na katero so se podali. Absorbiranje dobrih običajev je redka plemenitosti/vrlina, ki jo zmore le ponižen, resnično svoboden/ljubeč človek, ki je v sebi predelal kazen, saj se je odgovorno kaznoval za domnevno sporna ravnanja. Beseda “domnevno” se nanaša na dejstvo, da človek ni kriv, če biološko ni kos zrelostnemu izpitu. Kljub temu ima priložnost, da ga opravi na višjem nivoju. Na ravni, ki je namenjena odpuščanju, očiščenju karme. To šteje, ne prva napaka, ki si jo zagrešil v življenju, kajti življenje gre naprej kot voda, ki teče brez prestanka.

Med obiskom 400 milijonov let stare gorske rečice boste morebiti imeli čast srečati avtorja nauka o modrosti Gnothi seauton ter se mu neizmerno zahvaliti za izjemno razkošje svetovljanske modrosti, ki mu boste priča.

Manifestacija/kampanja za denar I LOVE NATURA 2020

Nft I Love Zlati 1 1.png

Kako je videti manifestacija/kampanja za denar z ogromnim čekom donacije I LOVE NATURA 2020, vidimo samo v filmih, kjer vidimo samo to, kar želimo, ne pa očitnih dejstev.

Učenci ekonomije etike kreposti verjamejo, da je nauk o modrosti Gnothi seauton (kdo, kaj smo) glavni loterijski dobitek, za katerega je treba kupiti stavni listič I LOVE NATURA 2020. Stavijo na imaginacijo (sposobnost domišljanja, sanjarjenja), ker je vstopnica v svet čustvene inteligence. Če ne investiramo vase in ne kupimo vstopnice, tudi ni možnosti, da zadenemo glavni dobitek. Film življenja kupimo z zdravjem.

Dobro čustveno zdravje je ključ do dinamike življenja. Biološka ura teče. Dinamiko nastavimo z naložbo/strategijo. Ker nismo profesionalci, ki bi živeli od modrosti, ker je ta neprecenljiva, najvišja čast častnih/posvečenih ljudi, izkažemo hvaležnost za darove in talente, ki jih delimo drugim in v zahvalo prejmemo plačilo/nagrado/kredo (čast, slavo, hvalo). Če zdaj naredimo domačo nalogo – zrelostni izpit iz rezoniranja –, nam bo kasneje, ko bo šlo zares, to znanje koristilo. Ravno ta kategorija/sestavina/krepost odloči, naredi razliko. Ker se zavedate, kaj znate in kaj bi bilo, če ne bi prehodili poti Gnothi seauton.

Strategijo pobiranja smetane Gnothi seauton (poznavanje samega sebe) pa lahko filmsko izkusite/doživite na zahvalnem odru Natura 2020. Tam se družite z ljudmi, ki vas navdihujejo in verjamejo v vas. Povzdignejo vašo plemenitost, ki ima neskončen potencial – vse je ljubezen.

S samo eno besedo hvaležnosti/ljubezni/modrosti vas trajnostno prebudimo in še bolj potisnemo proti vašemu cilju/poslanstvu/potencialu/maksimumu/minimumu. K izpolnjujoči prerokbi. Enostavno smo ljudje, ki verjamemo v vas, ki tvegamo/zaupamo. Spoštujemo svoje obveznosti in obljube, četudi tovrstni koraki pred nekaj meseci niso bili mogoči. Smo sprememba.

Bistvo strategije inoviranja vrednosti Gnothi seauton (kdo, kaj smo) je ne le bistveno izboljšano poznavanje samega sebe, temveč tudi prebuditev imaginacije (sposobnosti domišljanja, zmožnosti sanjarjenja v realnem času), ki je ključnega pomena za manifestacijo denarja oziroma strategijo pobiranja smetane.

Privlačimo/žanjemo, kar sejemo/razmišljamo/sanjamo/orjemo. Če orjemo ledino na področju ljubezni, se bo uresničila strategija vsi za enega, eden za vse – vse je ena ljubezen.

Poanta je izkustvo neponovljivosti in hkrati izziv, kako bi veliki RRD izkustveni met ponovili. Ni vse v najbolj naprednem pametnem telefonu, tu so še lokalne legende, češnje na torti strategije pobiranja smetane.

Nft I Love Srebrni 1.png
Nft I Love Turkizni 1.png

Poglejmo izkustveno preobrazbo – mojih 40 prelomnih/odločilnih let zgodnje setve, katere mejniki so razdelani z raziskavo Gnothi seauton –, ki je z velikim zamikom omogočila pozno žetev:

 • 1982 – predsednik OK ZSMS, odhod v tujino, odpoved karieri in izstop iz cone udobja;
 • 1986 – moralno in stvarno bankrotiral, brata ubila strela, kriza smisla, zamrznitev;
 • 1994 – zasebni raziskovalec MZT RS ter prve volitve za župana Ruš;
 • 1997 – prve predsedniške volitve v Sloveniji;
 • 2000 – smrt matere in parlamentarne volitve;
 • 2010 – volitve za župana Ruš;
 • 2012 – prva knjiga in predsedniške volitve;
 • 2013 – deložacija in ustanovitev društva;
 • 2015 – prva operacija pod anestezijo;
 • 2016 – sodni spor;
 • 2017 – tožba proti državi in odvzem poslovne sposobnosti;
 • 2022 – vrnitev v prvotno stanje/cono udobja.

Zadnje obdobje sedmih suhih krav je zaznamovalo pet operacij pod splošno anestezijo v enem letu (2015–2016). Posledica zločina nad zdravjem se pozna. Šok je trajen. Zdravila ni. Ker pa sem po horoskopu bik, storim vse, da pritegnem pozornost drugih s tem, da izpostavljam subjektivne zglede, osebne težave. Težava sem jaz, ker verjamem, da je bikov zgled najbolj relevanten na svetu. Bikova obdobja so povsod družbeno sprejeta kot zlata odrešitev, kot pomembnejše od vsega, kar se zgodi drugim. Ker nisem pripravljen na kompromise, sem samski ter stremim le k svojim sanjam/ciljem.

Izkustveno učenje/spoznavanje/odkrivanje pa se prične s prebujanjem imaginacije, odkrivanjem novega. Samopotrditev zdrave samozavesti ni mačji kašelj. Potreben je globok vdih, da duša izdahne edinstveni glas/zvok/jaz, ki potuje od zamrznjenega/hladnega jaza do odmrznjenega/toplega/varnega stanja/doma/jaza.

Za globok vdih/premislek potrebujemo preobrazbo (reorganizacijo, preoblikovanje, prestrukturiranje) vedenjskega vzorca, da bomo ravnali (razmišljali, odločali, vodili) skladno z lastno naravo/osebnostjo/racionalnostjo.

Temeljita preobrazba osebnosti oziroma značaja se prične s preizkusom etike kreposti Gnothi seauton, ki je namenjen prebujanju/stabiliziranju imaginacije/uravnoteženosti.

Naše ravnanje je skladno z naravo/osebnostjo, kadar je:

 • zdravorazumsko pri reorganizaciji vedenjskega vzorca,
 • rezonirajoče pri prestrukturiranju cone udobja ter
 • inovativno pri optimizaciji ravnanja.

Vedenjski vzorec osebnosti (moškost-zdravorazumsko, ženskost-rezonirajoče, otroškost-intuitivno) se stabilizira na velikem časovnem horizontu. Naš časovni horizont je neskončnost, kar pogosto spregledamo. Izpolniti je treba tri značajska načela etike kreposti, in sicer:

 • sue tempore (ob pravem času na pravem mestu),
 • sectio aurea (zlati rez neskončnosti),
 • studium generale (potrebna in zadostna celovitost).
Nft I Love Pink 1.png
Nft I Love Modri 1.png

Preizkus Gnothi seauton je kljub bikovi trmi, ali pa ravno zato, uspešen. Lahko je razstaviti lastno osebnost in izgubiti značaj, ki ob prvem zrelostnem šoku/izpitu močne/zdrave osebnosti ob soočenju z resnico ponikne. Glas obraza/jaza umolkne, ker ne razume dolžnosti (moškosti, ženskosti, otroškosti), zvok tišine/svetlobe/jaza zamrzne pot/frekvenco. Težko je sestaviti srečen – filmski – konec. Epski konec, ki dvigne na noge cel svet, ne samo domače publike.

Vlagati/investirati vase – vsak obrok/preizkus šteje – je predpogoj, da imamo na koncu investicije vražjo dobro srečo/idejo/linijo/prireditev.

Podporniki se najprej vprašajo, ali si sploh sposoben/zmožen kljubovati/prispevati/tekmovati/pomagati. Temeljno vprašanje zrelostnega izpita Gnothi seauton je, ali zna učenec učinkovito upravljati čas ter ne biti suženj suhoparnega časa/denarja. Če bo kaj podaril, bo svoj čas. In svojo biološko uro, ljubeznivo srce.

Za učinkovito manifestacijo denarja potrebujemo čas. Denar ljubi hitrost, zato pospešimo doseganje (vstopnega/izstopnega) praga rentabilnosti pri lastnih nastavitvah. 40 let naravne inteligence je minilo. Čas je, da začnem služiti/manifestirati denar z umetno inteligenco. Vse je ena sama ljubezen/manifestacija. Rad imam denar. Rad služim denar tako kot vsi drugi. Bolj zdravo pa se počutim, če lahko delim ljubezen/denar. Zame velja: malo je veliko. Mejo sem postavil.

Denar zbiramo za plemenit namen. Kampanja NATURA 2020 – nazaj k naravi, nazaj k izvoru je namenjena generacijama Y in Z, saj sledi nauku o modrosti Gnothi seauton (kdo, kaj smo). Z retrogradnim vpogledom prikličemo denar vlagateljev. Učenju na priklic se ne more nihče upreti. To je magnet, ki privlači/manifestira denar. Po zrelostni bitki Gnothi seauton smo vsi generali/zmagovalci/priljubljeni.

Postanite zgled, postanite partner. Podarite sanjski ček I LOVE NATURA 2020 na eni izmed naših prireditev, h katerim spadajo:

 • Strateška poslovna konferenca NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET IN DOBER NAMEN,
 • Dobrodelni MINAŘIKOV FESTIVAL VESELI DECEMBER NATURA 2020,
 • GOSPODARSKI FORUM NATURA 2020 ter
 • SVETOVNI KONGRES GNOTHI SEAUTON.

Prispevajte ZDAJ/TUKAJ!

Nft I Love 1.png
Scroll to Top