Raziskovalna destinacija

Les. Kamen. Voda.

NATURA 2020

Pohorje-Drava-Kozjak

1 Osupljivi Pragozd Sumik Scaled.jpg

Naša raziskovalna destinacija/baza NATURA 2020 se nahaja ob 400 milijonov let
stari gorski rečici Lobnici, ki velja za najstarejši vodotok na svetu ter ima edinstveni
značaj ekosistema Pohorje-Drava-Kozjak. Teče namreč skozi prvinsko ohranjen
pragozd iglavcev in mogočnih listavcev.

Filmsko/kongresno dokumentarno in igrano produkcijo Gnothi seauton namenjamo
generacijama Y in Z, ker se borita za življenje lastnih otrok in vesta, kaj je
dostojanstvo/karma – kar sejemo, žanjemo. Velja torej: čisti računi, dobri prijatelji.
Gre za zgodbo vlaganja zvezdnikov v skupnost.

Namen investicije je spodbujanje otrok, da gredo v naravo. Človek je kot narava, vrti
se v začaranem krogu »vrednot, kulture, etike, norme«, kar je težko rešljiva uganka,
ki jo enostavno ponazorimo z vodnim krogom. Ta izraža splošno resnico, da se svet
vrti naprej, da zemlja kroži, da biološka ura meri čas, ki ga kreativno dokumentiramo.

Za poslovnega voditelja je dovolj, da samo živi in govori s svojimi dejanji. Z dejanji
kaže vizijo, kaj sanja/ljubi in kaj si želi. Deluje kot mojster, učenec/prijatelj, ne kot
podjetnik, sodnik, učitelj, zdravnik. Ustvarjen je, da najde pot do sanj in tako kljubuje
napadom in nesreči. Pravi mojster/voditelj ostane preprost ter počaka, da drugi
pridejo do njega. Njegova svetloba pa vedno spreminja tudi druge. Odloči se za
kakšno alternativno dejavnost, ki mu pomaga, da se znebi starih vzorcev in
nakopičenih bremen.

Ravno zdaj se vam odpirajo pomembna vrata. To bi lahko bila prava stvar, ki jo
morda čakate, zato vstopite. Zelo pomemben bo hiter in pravilen odziv glede neke
zadeve ali nove priložnosti. Bodite pripravljeni na veliko in srečno spremembo ter
uspešen zaključek.

Predvsem je pomembno, da pri odkrivanju/spoznavanju samega sebe uživate v vseh
biotskih raznolikostih življenja in odpravite vse dvome. Zavedajte se, da ste biološko
povsem pripravljeni/opremljeni za novo priložnost, imenovano preizkus imaginacije
ali zrelostni izpit iz voditeljstva in upravljanja, ki trka na vaša vrata.

Človekova/voditeljska osebnost je naravna zakladnica raznolikosti/nadarjenosti.
Značaj ekosistema NATURA 2020 tvorijo »les, kamen, voda«, tj. »razmišljanje,
odločanje, vodenje« oziroma zdravje (nadarjenost, ustvarjalnost, inteligentnost) na
delovnem mestu voditelja/buditelja.

Dober občutek stabilnosti se vedno poruši nepričakovano, iz neznano-neznano
dejavnikov ali elementov krize, ki sproži obrambno refleksijo oziroma zamrznitev
negativnega vedenjskega vzorca, s katerim se prepričujemo, da nam je šlo v
preteklosti bolje, kot nam gre v svetu/preizkusu imaginacije. Sodnega dne pred
zrelostnim izpitom realno ni, ker vedno stavimo na vizijo, ki jo trg sprejme ali pa ne
potrdi, kar je najboljši vidik verige inovativnega preizkusa. Povratna zanka namreč
vrne imaginacijo v začetno fazo potrjevanja potreb po Maslowu. Zaradi informacij o kriznem vodenju se ni treba vznemirjati, obremenjevati in investirati, ker se
odmrznejo oziroma poniknejo same po sebi.

2 Zacarana Pohorska Trnuljcica Scaled.jpg

Kaj je lahko drugače, ko bodo prehodili pot preobrazbe/prebujenja Gnothi seauton? Spoznali bodo, da je trg dela, kapitala in financ tam, kjer se začne in konča prvi korak– razmišljanje. Razmišljamo/inoviramo sistemsko ali intuitivno. V naravi razmišljamo s pris(o)tnostjo. Trg človeškega kapitala sestavljajo majhni koraki, ki na koncu raziskave/poti naredijo usodnejši preskok. Z avtoriteto/integriteto/prebujenostjo/modrostjo. Trg je pot.


Naložbi vase – v vsakdanjik – se težko upremo. Vsakdanje trpljenje najlažje prenesemo, zato postane vsakdanjik igra rezoniranja (iskanja smisla). To ni resno delo ne glede na to, kako se počutite v danem trenutku rezoniranja/trpljenja.
Zavedate se namreč, da zmorete veliko več, kot je normirana aktivna doba 40 let  rpljenja/dela. Vse pasivno se zgodi z razlogom – zelo dobrim razlogom za vašo prihodnost.

5. Na Vzhodu Alp 1 1 Scaled.jpg

Modrost/pasivnost/nemoč postane aktivna z velikim časovnim zamikom nekaj
desetletij mirovanja/podložništva/ponižanja, ko nismo delali ničesar, kar počnejo
povprečni posamezniki. Izračunali smo, da potrebujemo poslednje atome moči za
plemenito dejanje, saj zgodovino zapečati zadnji prispevek. Ko prehitevamo, potlačijo
naše sanje, da ne pomislimo na upor.
Narodni heroji so imaginarni/idealni/pravljični/simetrični vzorci/liki, katerih zadnja
stvar je nemoč. Moč sanjamo/delimo. Ker vadimo prebujanje imaginacije, smo
nemočni. V stanju nemoči pa ne vzdržimo. Čustveni vzorci prekinejo nepovezan
vzorec, da gre odnos/tok/skrb svojo pot.
Rezonirajoči/zmagovalni ljudje izklopimo čustva, ker stavimo na
naravo/sistem/intuicijo. Ta je nadpovprečno hitra, mogočna sila. Vrhunske rezultate
žanjemo, ker smo pris(o)tni. Takšni pa smo, zato da smo konkurenčni. Selektivno
izklopimo čustva. Vse težje pa vključimo čustva v pris(o)tnost. Izvirnost ima ceno –
povratno integracijo.
Za trpljenje/dosežke/vložke, ki jih daljše življenjsko obdobje ustvarjamo 12 ur na dan
in šest dni v tednu na polno, sedmi dan pa polovično, smo dobro poplačani. Vrh/mir
je povsod. V vsakem vzorcu najdemo stabilnost/mir/ravnotežje, ki se v dinamičnih
sistemih prej ali slej poruši.

Mir sestavlja informacijska renta, imenovana čustva. Predstavljajo krhko naravno
inteligenco, ki nas lahko zaustavi/zruši. Nagovarjanja čustev volivcev/kupcev se
lotimo modro/zmerno, da ne pregorimo. Starejši kot smo, bolj rutinsko/obrambno se
odpiramo. Nove stvari pa zahtevajo polno energijo, potrebujejo svoj čas.

Scroll to Top