Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na portal https://www.natura2020.si, ki je nosilni portal Društva Natura 2020 za domače in tuje obiskovalce in vstopna točka za kreativne ideje Natura 2020 Green-luxury Premium ter on-line raziskovanje ekosistema Natura 2020, to je inovativni poslovni model trajnostne družbene odgovornosti. Skrbnik zmagovalne kombinacije portala je Turistično društvo Natura 2020 (Društvo Natura 2020), ki skrbi isto za podporni mehanizem www.green-luxury.si in nadsistem www.milanrobic.si.

Uporabo portala želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato portal oblikujemo tako, da je prilagojen za zelene raziskovalce in aktivne družine/investitorje/partnerje.

Stopnja skladnosti

Portal www.natura2020.si je v pretežni meri usklajen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zasebnega sektorja. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin. Posredovanje vsebin poteka preko dotičnega vmesnika.

Kjer je mogoče, so kontaktni obrazci izdelani v polni elektronski obliki.

Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila.

Portal Natura 2020 za dober namen (www.natura2020.siwww.green-luxury.si ter www.milanrobic.si) predstavlja spletno stran z dinamično vsebino, ki se lahko spreminja na dnevnem nivoju, zato posnetki v slovenskem znakovnem jeziku niso podnaslovljeni in opremljeni z govorom.

Nedostopna vsebina

Portal je v pretežni meri prilagojen zahtevam glede dostopnosti vsebin.

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in posamezne elemente dostopnosti sproti izboljšujemo. Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, bodo dodatno prilagojene ali pa so že v procesu obnove, zato bodo nekatere od teh postavljene na novo in tako tudi dostopne. Nekatere prilagoditve občutljivejših vsebin oziroma sistemov bi lahko predstavljale znatno povečanje tveganja za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema.

V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb skrbeli, da bomo spletišče v čim večji meri prilagajali ranljivim skupinam.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo portala Natura 2020 Green-luxury Premium, nas lahko o tem obvestite na naslov info@natura2020.si ali po telefonu 031818 553. Uradne ure so ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9:00 do 17:00 ure.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zasebnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja RS po uradni poti.

Datum objave spletnega mesta:
Portal Natura 2020 Green-luxury Premium je bil v obstoječi grafični podobi objavljen 10. 2. 2021.

Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 10. 2. 2021 na podlagi samoocene. Gradivo je pripravljeno po modelu STO z dne 10.2.2021, saj smo nepridobitna organizacija katere glavna dejavnost je razvoj in pospeševanje turizma. Smo knowledge management specialisti za destinacijo ekosistema Natura 2020.

Scroll to Top