Forum

380 LET RUŠKE NIŽJE
LATINSKE ŠOLE

I Love Natura 2020. Les. Kamen. Voda.

Ruše, 23. 4. 2025

I Feel Slovenia (3)

MILAN ROBIČ

Nauk o modrosti

GNOTHI SEAUTON

Inovativni poslovni model

Know-how

Milan

380-letnico Ruške nižje latinske šole (1645–1761), prve tovrstne izobraževalne ustanove na spodnjem Štajerskem, ki je delovala več kot 100 let, bomo proslavili z izdajo lastnega knjižnega fonda na svetovni dan knjige. 

Forum bomo posvetili promociji nauka o modrosti Gnothi seauton, ki zajema:

 • inovativni poslovni model internacionalizacije VSTOP NA TRG,
 • strategijo inoviranja vrednosti Market & Innovation. 

Namen je splošno koristen, dobrodelen in trajnosten. Za izdajo knjižnega fonda in izvedbo dogodka zbiramo donacije. Iščemo tudi strateške partnerje in podpornike internacionalizacije butične vizije. 

Cilj je internacionalizacija nauka o modrosti oziroma integracija ‘knowledge managementa’ v mednarodnem okolju.

 1. Hipoteza/raziskava/knjiga:
 • Jaz = človek = človeški kapital
 • Rezoniranje = iskanje smisla = vseživljenjsko učenje
 • Imaginacija = sposobnost domišljanja, sanjarjenja = vseživljenjski dosežek
 • Jaz/kocka/krog/trikotnik/posel
 • Gnothi seauton = spoznavanje sebe – kdo, kaj smo
 1. Metodologija IMRAD:
 • Uvod – metodologija – rezultati dela – razprava
Gnothi Front2 (1)
Vstop2 2 Scaled E1696602866928

3. Rezultati raziskave/dela/igre

Prafaktorji

 • f(jaz) = jaz2 + jaz3 + jazn
 • f(jaz) = IQ2 + EQ3 + SQn

Simboli pomenijo:

 • Jaz2 = višji jaz (vloge)
 • Jaz3 = tretje oko (naloge)
 • Jazn = šesti čut (spretnosti)

Vseživljenjski dosežek – jaz – temelji na vseživljenjskem učenju.

 • IQ – racionalna inteligenca
 • EQ – čustvena inteligenca
 • SQ – duhovna inteligenca

4. Razprava

Inovativni poslovni model

 • Prvi korak
 • Zlati rez
 • Diamantni projektil

Metoda/strategija

 • Dober start
 • Zanesljivo nadaljevanje
 • Varen pristanek

Načela svete geometrije

 • Sue tempore
 • Sectio aurea
 • Studium generale
8
Picture1

Pogledi – zorni koti – so:

 • Naris
 • Tloris
 • Stranski ris

Ukrepi – rezultati – so:

 • Prerez
 • Presek
 • Detajl 

Detajli – osvetlitve – so:

 • Zdravorazumski
 • Rezonirajoči
 • Inovativni

Človeški faktor – ‘jaz’

 • Jaz/mi = f(vloge, naloge, spretnosti)
 • Organizacijske vloge so: opazovalec, spodbujevalec, povezovalec, vodja.
 • Voditeljske naloge so: načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje.
 • Vodstvene spretnosti so: konceptualne, medosebne, komunikacijske, tehnične.

Raziskovalci nauka o modrosti stavimo na ekonomijo etike kreposti.

 • Dosežek = f(sposobnosti, napor, priložnosti)
 • Dosežek = uspešnost, učinkovitost in zadovoljstvo

Uspešnost pomeni, delati prave stvari, ki so povezane z doseganjem organizacijskih ciljev, zaradi katerih smo utelešeni kot poslovni voditelji. 

 • Jaz = f(biti, početi, imeti)

Učinkovitost pa naslavlja razmerje med vnosom in iznosom vrednostnega sistema ekonomije etike kreposti, torej koristi nasproti stroškom samopotrditve, ki jo plačamo z lastno normo/podobo. 

 • Jaz = f(razmišljati, odločati, voditi)

Zadovoljstvo pa vežemo na nagrajevanje in pripravljenost za večje angažiranje (prir. S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 29).

 • Talent/jaz = inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost
Untitled Design (30)
Picture2

Organizacija dela:

 • Cilji: načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 19).
 • Kultne vloge: tlačani, mojstri, gospodarji, trgovci (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 105).
 • Informacijska renta: neznano-neznano, znano-neznano, znano-znano, neznano-znano (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 222).
 • Tržni položaji: psi, krave, zvezde, vprašaji (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 317).
 • Tržni delež: vodja, tekmeci, sledilci, specialisti (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 787).
 • Kompetence = za ideje, ljudi, podatki, stvari.

Vrednosti se prepletajo, spletajo/množijo/seštevajo/potencirajo v zmagovalni ‘jaz’, simbol uspeha.

Delegiranje:

 1. Inovativno mišljenje: spoznavanje in analiza, koncentracija na problem, inkubacija, iluminacija in preizkus (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 251).
 2. Organizacijska kultura: simboli, vzorniki, rituali, vrednote, prakse (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 317).
 3. Življenjski ciklus: faza nastajanja, faza rasti, faza diferenciranja, faza konsolidacije, faza likvidacije (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 418).
 4. Potrebe po Maslowu: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadnosti in ljubezni, potrebe po ugledu in samospoštovanju, samopotrjevanje (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 498).
 5. Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje želenih ciljev (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 525).
 6. Sposobnost vodenja: spoznavanje sebe, intuicija, delitev moči, skladnost vrednot, vizija (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 526).
2 Koraki
9a

Naravno selekcioniranje – ‘brandiranje’:

 • Aksiom, azimut, orientir, magnet.
 • Identificiranje, pozicioniranje, segmentiranje, diverzificiranje.

Naravna aristokracija. Naravna – realna – avtoriteta/pris(o)tnost. Izražanje jaza se spremeni, medtem ko se ‘jaz’ ne spremeni. Bistvo je bistvo. Original je original. Vsak jaz je unikat.

 • Jaz = karakter, temperament, imaginacija

Učenje rezoniranja se prične s prebujanjem imaginacije, s katero optimiziramo upravljanje časa, da ob svojem času na pravem mestu prebudimo realno avtoriteto. 

 • Na priklic = igra = transformacija
 • Na uvid = delo = transakcija

Človeški faktor ali vrednostni sistem ekonomije etike kreposti Market & Innovation vedno izstavi račun na zavest/krepost.

Barvna terapija (De Bono):

 • Črna
 • Bela
 • Rdeča
 • Rumena
 • Zelena
 • Modra

Logoterapija ‘Človek, ne jezi se’

 • Kdo ali kaj?
 • Koga ali česa (ni)?
 • Komu ali čemu?
 • Koga ali kaj?
 • Pri kom ali čem?
 • S kom ali s čim?

Ocena zrelostnega izpita kakovosti rezoniranja se meri intrizično, z lastnim občutkom vrednosti med 1 in 10.

Picture4
Picture5

Vrsta spremembe (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 851):

 • reorganizacija, 
 • prestrukturiranje, 
 • optimizacija.

Potrebne spremembe (vir: S. Možina: Management, Didakta, 1994, stran 852):

 • specializacija, 
 • koncentracija, 
 • diverzifikacija. 

Tvoj odnos poruši/vzpostavi/splete zaupanja vredna razmerja. 

 • Jaz = f(moškost, ženskost, otroškost)
 • Jaz = f(slava, hvala, čast)
 • Vrednote, kultura, etika, norme
 • Voda, ogenj, zemlja, zrak

Pasti in ukane rezoniranja skozi značajski/vedenjski trikotnik ‘jaz’ v ekonomiji etike kreposti naslavljajo imaginacijo/utelešenje, ki ga je treba izsanjati. Nauk je posvečen generaciji Ipsilon, ki bo čez štiri desetletja pripravljena za zrelostni izpit iz rezoniranja.

Raziskava/nauk je izziv za neobičajne ljudi, ki imajo radi rezoniranje/tveganje, ker razumejo ustvarjanje vseživljenjskega dosežka kot vseživljenjsko avanturo/poezijo/poslanstvo ter tako ciljno prebudijo/krepijo bujno domišljijo.

Umetnost spoznavanja sebe ni čista ekonomska znanost, kar so vedeli že stari Grki. Ima pa močan element verjetnosti, da z ekonomijo etike kreposti zmagamo, saj plačamo ceno naravnega razkošja/raziskave/jaza. Le čevlje sodi naj kopitar.

00 Naslovna Fotka (1)

Raziskava/knjiga/nauk je dokaz, da sem od leta 2012, ko sem izdal prvo knjigo, do izida prvega poljudnoznanstvenega dela/nauka/knjige Gnothi seauton v letu 2016 skozi 22 raziskav/del/knjig FTE (‘full time equivalent’) sistemsko/intuitivno/ustvarjalno delal/raziskoval za lastne potrebe. Source

Cilj je podariti vseživljenjski RRD dosežek individualnemu in podpornemu okolju, ki sofinancira nepridobitne dejavnosti Natura 2020. Cilj je spodbuditi ESG visoko tvegana, intenzivna vlaganja v inovativni poslovni model partnerstva/pokroviteljstva/donatorstva.

Knjiga v grbu občine Ruše

V grbu otrokom prijaznega Unicefovega mesta Ruše najdemo knjigo – simbol učenosti. Mesto, ki leži ob 400 milijonov let starem hudourniku Lobnici, šumečem biseru Pohorja na vzhodu Alp, ima bogato zgodovino učenosti.

»Nikakor ne moremo prezreti dejstva, da je že leta 1187 ob ruški cerkvi zrasla osnovna šola, najstarejša kulturna ustanova na Štajerskem. Zapiski falskega kronista pa nam poročajo, da je med letoma 1620 in 1628 delovala na falskem gradu visoka šola za verski, filozofski in ekonomski študij. Dobila je status univerze in je tako prva visokošolska ustanova na slovenskih tleh … Kulturno življenje Ruš je v letu 1645 obogatila otvoritev ruške šestrazredne gimnazije, ki je tod obstajala dobrih 100 let – do leta 1763 – in je bila takrat edina takšna šola na spodnjem Štajerskem. V ruški cerkveni kroniki Notata Rastenzia je označen kot ustanovitelj in prvi vodja te gimnazije ruški župnik Jurij Kozina … Iz zgodovinskih virov je znano, da so Ruše kot naselbina obstajale že v keltski in ilirski dobi, torej okoli 400 let p. n. š. … V drugi polovici 14. stoletja so Ruše prišle pod oblast Habsburžanov. Kronika nam pripoveduje, da je cesar Ferdinand III. obiskal Ruše, kjer so ga prebivalci sprejeli v posebnem kulturnem domu Odeum s petjem in glasbo … Uboj avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda so Rušani pričakali sredi velikega sokolskega nastopa in narodne slovesnosti, kar je imelo za posledico odgon mnogih Rušanov v mariborske zapore. Ruš se je prijel vzdevek Mali Beograd in še danes se tako imenuje ena od mestnih ulic.«

Vir: https://www.ruse.si/objava/387044

1 14 (1) (1)
000 1 (2) (1)

ESG butične kongresne dejavnosti Natura 2020 naslavljajo lastno podobo/vero/moč udeleženca, njegov ugled in referenco, saj 99,99 % ljudi še nikoli ni bilo v pragozdu. 

Namen je preizkusiti športno strast (hoja, tek, kolesarstvo), spoznati kulturno doto (knjigo, poezijo, glasbo) in doživeti razsvetljenje (tečaj, ekskurzija, ‘team building’) v okolici rojstnega kraja farmacevta prof. Franca Minařika, ki se je rodil ob 400 milijonov let starem gorskem vodotoku Lobnici, ki teče skozi osupljivi pragozd Šumik na Pohorju na vzhodu Alp.

Cilj visoko intenzivnega motivacijskega dogodka je prebuditi imaginacijo (sposobnost domišljanja, sanjarjenja), okrepiti vodstvene sposobnosti (vloge, naloge, spretnosti) ter nadgraditi voditeljske kompetence (inteligenco, ustvarjalnost, nadarjenost) na temelju nauka o modrosti Gnothi seauton (kdo, kaj smo).

Jelencek Min

Glavne vrednote blagovne znamke Natura 2020 Premium, ki so uporabne tudi v bančnem sektorju in vzajemnih skladih, so: transparentnost in iskrenost, povezovanje najboljših ljudi, odličnost do strank, učinkovitost in inovativnost ter usmerjenost k ljudem, s katerimi v trajnostnem ekosistemu Pohorje-Drava-Kozjak v otrokom prijaznem Unicefovem mestu Rušah ustvarjamo okolje, kjer so odprto komuniciranje in vsakodnevni izzivi ne samo dobrodošli, ampak hkrati pomenijo odgovornost do 400 milijonov let starega gorskega vodotoka Lobnica, šumečega bisera vodnega kroga Črno jezero–Črno morje, ki teče skozi pragozd Šumik na Pohorju. 

Vizija digitalne preobrazbe GREMO NATURA 2020 – GREMO NA RUŠKO POHORJE je postati najboljša spletna destinacija v XR (VR in AR in MR) tehnologiji na Štajerskem in v Sloveniji.

Cilj je skrb za ničelni ogljični odtis butične destinacije na Ruškem Pohorju. To nameravamo doseči s postavitvijo spletne platforme GREMO NATURA 2020 in priporočilnim kvizom GREMO Natura 2020 Premium, s katerim podpiramo strateške pokrovitelje in uradne donatorje pri doseganju njihovih strateških, poslovnih in finančnih ciljev. Ob tem ščitimo medsebojno zaupanje v skladu z zakonodajo ter s krepitvijo verodostojnosti, odgovornosti, odličnosti, poštenosti, pripadnosti in integritete trajnostnega ozaveščanja, izobraževanja in opolnomočenja o naravni, kulturni in tehniški doti doživljajske destinacije Natura 2020. S pris(o)tnostjo vzpostavljamo dolgoročno vizijo z večplastnimi pozitivnimi učinki, ki se odražajo v širšem slovenskem prostoru, saj z načeli ekonomije etike kreposti po avtorskem nauku o modrosti Gnothi seauton spodbujamo kulturo skladnosti.

Turisticni Vlakec.jpg
0 0 4

Namen promocije rojstnega kraja farmacevta prof. Franca Minařika, pesnika Janka Glazerja in steklarja Benedikta Vivata je ponesti njihovo dobro ime in sloves destinacije ob 400 milijonov let starem pragozdnem slapu Velikem Šumiku, najvišjem slovenskem slapu na nekarbonatnih tleh, na celoten slovenski trg in širše v svet filmskega, fotografskega in doživljajskega turizma, kjer sodelujemo s 3D-modeliranim lokvanjem z Lovrenških jezer in videom o 24 metrov visokem slapu Velikem Šumiku. “Pomagaj si sam,” je vodilo kampanje, s katero zbiramo donatorska sredstva uradnih pokroviteljev in donatorjev za naložbo v dvojezično spletno platformo LET’S GO Natura 2020 Premium. Ta nam bo omogočila, da bomo lahko kredibilno pomagali zainteresiranim deležnikom pri spoznavanju butične zgodovinske in lokalne dote zelenega krožnega prehoda.

PROGRAM:

 •  GREMO NA VLAK – GREMO V OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO RUŠE. Namen je spoznati 400 milijonov let stari gorski hudournik Lobnico, šumeči biser Pohorja, vključno z ogledom stalne fotografske razstave OSUPLJIVI PRAGOZD ŠUMIK.
 • GREMO V OSUPLJIVI PRAGOZD SPOZNAT 400 MILIJONOV LET STAR SLAP ŠUMIKje fotografska ekskurzija, namenjena zimskemu video snemanju z brezpilotnim letalnikom.
 • GREMO NA SMOLNIK SPOZNAT 400 MILIJONOV LET STAR KOLOSALNI KANJON DOLINE LOBNICE – zimski sprehod po kolosalnem kanjonu od Haričeve žage do ostankov Marinčeve žage. Ni telefonskega signala.
 • GREMO NA RUŠKO VINSKO POT– spoznajte potomko najstarejše vinske trte na svetu Modro kavčino in se krožno sprehodite po 2,7 km dolgi vinski poti, da odkrijete vhod v pohorsko podzemlje, kjer domuje začarana pohorska Trnuljčica.
 • GREMO  POMAGAT LISIČKI V BRLOG je sprehod za najmlajše.
 • GREMO POD GOROJ na ogled letnega gledališča s knežjim kamnom in sprehod do klopce ljubezni.
 • GREMO S KOLESOM DO RUPNIKOVEGA BUNKERJA OB DRAVI NA BEZENI, od koder se odpira pogled na grad Viltuš na drugi strani Drave.
 • GREMO NA KROŽNO VOŽNJO S TURISTIČNOM VLAKCEM OKROG LOBNIŠKE RIŽE – panoramska vožnja od vzhodnega do zahodnega krožišča Ruš skozi staro trško jedro.
 • GREMO NA MOTIVACIJSKO DELAVNICO GNOTHI SEAUTON in spoznajmo inovativno poslovni model prebujanja voditeljskih kompetenc VSTOP NA TRG dela, kapitala in financ.
 • GREMO V SPLETNO ŠOLO PREBUJENJA. Prebujanje imaginacije/plemenitosti je edinstven in svet trenutek, ki vas ne glede na vero ali tradicijo poveže z značajem pragozda in 400 milijonov let starega vodotoka. Izberite ga za dvig opolnomočenja, kot nadgradnjo voditeljskih sposobnosti.

Mimimalno število udeležencev: 50 (en avtobus/vlakec). 

Maksimalna ‘team building’ udeležba po meri: 250 oseb/dan.

7 (1)
4 (2)
1 1 (1) (1) (1)
396209358 10231724527639978 8042069297005203009 N (1)
Albertov Privez V Rusah Zahod (1)

GOVORICA NARAVE IN GLAS STVARNIKA

Jaz sem voda. Moje ime je Lobnica.

Jaz sem naravna vrednota. Moje ime je pragozd Šumik.

Jaz sem slap. Ime mi je Veliki Šumik.

Jaz sem les. Moje ime je bukev.

Jaz sem kamen. Moje ime je tonalit.  

Jaz sem gorska roža. Moje ime je arnika.

Jaz sem živalsko bitje. Ime mi je jelen.

Jaz pa sem opraševalka. Ime mi je čebela.

Jaz sem gozd. Ime mi je Pohorje.

Jaz sem reka. Ime mi je Drava.

Jaz sem ekosistem. Ime mi je vzhodne Alpe, vzhodna Dravska dolina.

Jaz sem mesto. Moje ime je Ruše.

Jaz sem država. Ime mi je Slovenija.

Jaz sem energija. Moje ime je Sonce.

Jaz sem svetloba. Ime mi je barva.

Jaz sem nesmrten. Ime mi je oblak.

Jaz sem hrana. Ime mi je goba.

Jaz sem gozdni sadež. Ime mi je borovnica.

Jaz sem zvok. Ime mi je glasba.

Jaz sem duša. Ime mi je kisik.

 Jaz sem zeleno razkošje. Ime mi je Natura 2020.

 

Vir: Milan Robič, Postal bom predsednik države, 2023, str. 111, Društvo Natura 2020, Ruše, Slovenija.

Scroll to Top