Pravna obvestila

Pravno obvestilo spletnega mesta www.natura2020.si

Vse pravice, vseh spletnih strani www.natura2020.si  so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.natura2020.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine pravne osebe Turistično društvo Natura 2020 (v nadaljevanju Društvo Natura 2020), ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.natura2020.si, to so partnerji www.green-luxury.si ter www.milanrobic.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.natura2020.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.natura2020.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Društva Natura 2020.

Pravno obvestilo lahko Društvo Natura 2020 kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Turistično društvo Natura 2020 (v nadaljevanju Društvo Natura 2020) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.natura2020.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si Društvo Natura 2020 pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Društvo Natura 2020 jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovalo kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev Društva Natura 2020

Društvo Natura 2020 je vzdrževalec spletnega mesta www.natura2020.si  in v skladu s Statutom opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Društvo Natura 2020 in morebitna druga zunanja podjetja ter fizične osebe, ki opravljajo za Društvo Natura 2020 določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil Društva Natura 2020 ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Društvo Natura 2020 uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov. Gostovanje in s tem nadzor portala upravlja podjetje Domovanje d.o.o.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.natura2020.si so informativne narave. Društvo Natura 2020 se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Društvo Natura 2020 ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani urednikov in soskrbnikov pogodbenih/pasivnih partnerjev/članov Društva Natura 2020.

Društvo Natura 2020 ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.natura2020.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Društvo Natura 2020 ni odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.natura2020.si.

Društvo Natura 2020 si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.natura2020.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani www.natura2020.siwww.green-luxury.si ter www.milanrobic.si in podstrani, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.natura2020.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Društvo Natura 2020. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Društva Natura 2020 za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. Društvo Natura 2020 ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Trip Advisor

Društvo Natura 2020 ni odgovorno za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh TripAdvisor.

Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji https://www.facebook.com/drustvonatura2020 na spletnih straneh www.natura2020.si so odraz avtorjeve https://www.facebook.com/milan.robic.7 osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča Društva natura 2020. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.natura2020.si, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

Društvo Natura 2020 ni odgovorno za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Linkedin, Twitter in Instagram.

Gradivo je pripravljeno po modelu STO z dne 10.2.2021, saj smo nepridobitna organizacija katere glavna dejavnost je razvoj in pospeševanje turizma. Smo knowledge management specialisti za destinacijo ekosistema Natura 2020.

Scroll to Top